Çin’in dış politikasının lokomotifi olarak adlandırılabilecek ekonomik iş birlikleri aynı zamanda yabancı yabancı ülkelerle dost ilişkiler kurmayı sağlayan önemli mekanizmalardır. 

1974’de Birleşmiş Milletler Toplantısında Deng Xiaoping tarafından da açıkça dile getirildiği gibi Çin asla dünyayı kontrol eden bir hegemonya kurmayı arzulamamaktadır. Bu tezin tam tersine, Çin’in dış politikası uluslararası platformda ekonomik ilişkileri geliştirerek dünya barışına katkı sağlamaktır. Bu kapsamda kurulan ekonomik işbirlikleri de bunun açık bir göstergesidir.

Shanghai Cooperation Organization (SCO)

1996’da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından“Şanghay beşlisi” olarak adlandırılan mekanizma tarafından temelleri atılan ekonomik işbirliği; 2001’de Özbekistan’ın da katılımıyla resmi olarak kurulmuştur. Böylece, Avrasya coğrafyası içerisinde ekonomik ve siyasi ilişkilerin geliştirilebileceği bölgesel bir organizasyon kurulmuştur. 2004’te organizasyonun içerisinde oluşturulan gözlemci statüsüyle Moğolistan, Pakistan, İran, Hindistan gibi önemli devletler de bu platforma dahil olmuşlardır. İlerleyen süreçte ise bölgedeki diğer devletlerin de katılımıyla örgütün çerçevesi ve ajandası genişleyerek; bölgesel sorunların çözülmesinde alternatif bir yapı ortaya çıkmıştır.

The Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)

2000’de Çin ve Afrika ülkelerinin işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan örgüt aynı zamanda Afrika’nın ekonomik, siyasi, toplumsal ve altyapısal sorunlarını çözmeyi hedefleyen bir mekanizmadır. Bu işbirliği kapsamında Çin gelişmekte olan Afrika ülkelerine yatırımlarda bulunarak hem bölgenin geri kalmış kısımlarında gerçekleştirdiği sağlık, enerji ve eğitim projeleriyle güçlü bir Afrika Birliği oluşturmayı; hem de Çinli firmalara yatırımlarını gerçekleştirebilecekleri yeni iş sahaları bulmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede inşa edilen hastaneler, okullar ve senelik olarak Afrikalı öğrencilere dağıtılan eğitim bursları da bu barışçıl politikanın değerli örnekleridir.

Çin’in Afrika Sevdası

Yorum Yok
  1. Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapınız.