Çin Halk Cumhuriyeti’nin gelişen sanayisi ve ekonomik reformlar, lojistik sektöründe de yapısal değişiklere sebep olmuştur. Bu yüzden, Çin’in lojistik pazarı, 1978 reformu öncesi ve 1978 reformu sonrası olmak üzere iki döneme ayrılmaktadır.

1978 – Reform Öncesi Dönem

Reform öncesi dönem, bütün sektörlerin devlet tarafından idare edildiği bir sisteme tabi olduğundan dolayı, işletme anlayışı açısından da bir devlet teşebbüsü özelliği taşımaktadır. Bu yüzden, dönemin lojistik altyapısı sadece Çin Dış Ticaret Birliği’ne ait toptancılar ve fabrikalar tarafından kullanılmıştır. Bu da lojistik ağının Tianjin, Şanghay ve Guangzhou gibi deniz ulaşımına yakın olan merkezi bölgelerde konumlanmasına sebep olmuştur. Böylece, oluşturulan ulaşım ağı ve lojistik sistemi tamamıyla devlet tarafından kontrol edilen bir yapıya büründürülmüştür.

1978 – Reform Sonrası Dönem

Ekonomik reformlarla beraber gelen yabancı yatırımlar, lojistik sisteminin değişmesinde etkili bir rol oynamıştır. Bu kapsamda yapılan en önemli düzenleme, yabancı firmalara da Çinli firmalar aracılığıyla pazara giriş hakkı sağlanmasıdır. Böylece, lojistik ağı arz-talep ilişkisiyle doğru orantılı olarak şekillendirilmiş ve sektör modern bir yapıya kavuşmuştur. 2001 Yılı’nda yürürlüğe giren lojistik yönetmeliği ise hava, kara ve deniz taşımacılığını Dünya Ticaret Örgütü Standartları’na uygun hale getirmiştir.

Sektörün Sorunları

– Yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasında farklı yasal düzenlemeler olduğundan dolayı, lojistik operasyonlar sırasında bazı problemler çıkabilmektedir.

– Ülke çapında taşımacılık hizmeti veren lojistik firma sayısı çok azdır. Lojistik şirketlerinin çoğunluğu bölgesel kapsamda hizmet vermektedir.

– Çin’de demir yolu taşımacılığı, genellikle maden ve ham madde gibi ağır sanayi ürünlerinde kullanılmaktadır. Bu yüzden, diğer ürünlerin lojistik operasyonları karayolu ve denizyolu vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

– Çin uluslararası ticaretinin 90% oranında denizyoluyla gerçekleştirmektedir. Ancak, depo ve antrepo sayısı hala ihtiyacı tam olarak karşılamamaktadır.

Yukarıda belirtilen tüm sorunlara rağmen Çin’in lojistik sektörü büyüyen ve gelecek vaat eden bir pazardır. Çin Hükümeti’nin uygulamış olduğu destekleyici politikalarda sorunların giderilmesinde önemli rol oynamaktadır.

1 Yorum var
  1. Hande | 1 Tem 2014 | 22:20:05

    Ben Lojistik bölümünde okuyorum.Bu bölümde çinde çalışabilirmiyim bilmiyorum.Çinde çalışmayı çok istiyorum ama yardım edebilecek kimsem yok.Buda çok kötü tabi ki :(

Yorum yapınız.