cin-fuarlari

Çin pazarına girmenin yolu, buradaki fuarlardan geçer, birçok firma için uluslararası fuarlar yüksek maliyetli olduğundan araştırmaya dahi gerek görülmez. Bu yazımızda, Çin’de katılacağınız fuarlardaki devlet desteklerini bulacaksınız.

Çin’deki fuarlara katılmada devlet destekleri; Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50’si katılımcıya ödenmektedir.

– Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarına,
Sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarına kadardır.

Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel katılım gerçekleşmesi halinde,

– Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının ve  nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere,
– Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere, desteklenmektedir.

Diğer taraftan;

1- Organizatör tarafından yurt dışında fuar için yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar %75 oranında; yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına, sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

2- Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, proje kapsamında yapılacak harcamalar azami % 75 oranında 80.000 ABD Dolarına kadar,

olan kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır.

Kaynak : Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 2004/6

Yorum Yok
  1. Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapınız.