cinde-tanitim-faaliyetleri

Çin’de yapacağınız tanıtım ve marka tescil işlemlerin de devlet desteklerini inceliyeceğiz. Türk ürünlerinin yurtdışın da markalaşması ve Türk imajının yerleşmesi için verilen desteğe daha sonraki yazılarımız da değineceğiz.

Çin’de yapacağınız tanıtım faaliyetlerin de devlet desteklerinden yararlanan firmalar. Türkiye’de yerleşik, sınai/ticari veya ticari faaliyette bulunan firmalar, (Sektörel Dış Ticaret Şirketi) SDŞ’ler, (Dış Ticaret Sermaye Şirketi) DTSŞ’ler ve yazılım sektöründe iştigal eden şirketler.

Çin’de Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışı birimi bulunan;
– DTSŞ ve SDŞ’lerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 $
– Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $
– Yurtiçi marka tescil belgesi bulunmayan şirketlerin Türk ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

Yurtdışı birimi bulunmayan ancak yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;
– DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurtdışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

Çin’de Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

DTSŞ, SDŞ ve şirketlerin;
* Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 20.000 $
DTSŞ, SDŞ ve şirketler;
* Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 7, DTSŞ ve SDŞ’ler en fazla 15 adet yurtdışı birimi için
desteklenmektedir.

Sorularınız için iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Yorum Yok
  1. Henüz yorum yapılmamış.
Yorum yapınız.